Min profil innlogging
: :
«Kunnskap for framtida»

Er du på reise, arbeider frå heimen eller jobbar med berbar pc på Campus - via HVO sine Terminalserverar kan du få tilgang til heimeområde, fellesområde, bibliotekdatabasar og andre ressursar du kan ha bruk for.

 

 

Tilkopling ved hjelp av Citrixklient.

https://remote.hivolda.no


Denne tilkoplingsmåten passar for dei fleste.
Støtte for PC, Mac, Android og Ipad.
Du får tilgang til dei same programma som i RDP-løysinga.

Tilkopling til server 3 ved hjelp av Microsoft RDP.

Office 2016, SPSS, Endnote, SAP, InstiPro m.m

Ved pålogging skal brukarnamnet skrivast slik: HIVOLDA\toretorell

Rettleiing for tilkopling  PC

 

 

Tilkopling til server 4 ved hjelp av Microsoft RDP.

Office 2016, SPSS, Endnote, SAP, InstiPro m.m 

  Spørsmål rettast til IT-avdelinga v/Johann Folkestad