«Kunnskap for framtida»

Urørt

Verdien av urørt natur – et lokalt og internasjonalt perspektiv

25.–26. september 2017
Hans Strøm-auditoriet, HVO

Norge er rangert som den fjerde viktigste destinasjonen i verden for opplevelsesbasert reiseliv (ATTA, 2017). Opplevelser og aktiviteter er et av de store satsingsområdene i norsk reiseliv. Gjennom allemannsretten tolkes en rett til ferdsel og opphold i utmark, en «rett» som er en uskreven sedvane med lang tradisjon og dyp forankring i vår kulturarv. Friluftsloven er nå 60 år gammel og mye har endret seg siden loven ble utformet. Vi ser et press mot natur vi aldri før har sett maken til! 

På lokalt plan reiser dette mange nye problemstillinger: Ønsker vi masseturisme? Hvordan kan vi skape bærekraftige arbeidsplasser lokalt? Hvordan forebygge sikkerhet og slitasje? Er det i det hele tatt en god idé å videreføre sedvanen om fri ferdsel i norsk reiselivssatsing?

På et overordnet plan reises mer grunnleggende spørsmål om verdien av urørt natur i et filosofisk, psykologisk men også næringsmessig perspektiv.

Innleggene vil spenne fra filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv, forvaltningsperspektiv, perspektiv fra næringsdrivende i lokalområdet til erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv i USA og Østerrike. Vi håper seminaret inspirerer til økt bevissthet om urørt natur.

Seminaret blir arrangert i samarbeid med fylkesmannen i Møre og Romsdal og Høgskolen i Volda.

Program

Mandag 25. september
9.00 Velkommen til seminar. Innledning v/ Helga S. Løvoll

9.15 Erfaringer om urørt landskap. Naturguidestudenter presenterer erfaringer av urørt natur.

10.15 Kvifor urørt? Utfordringar frå forvaltning av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Jan
Ove Tryggestad. Ordfører i Stranda kommune.

10.30 Pause 

10.45 Urørt natur i Geiranger? Merete Løvoll Rønneberg, Dagleg leiar, Verdsarvsenteret, Geiranger

11.05 Urørt natur? – noen filosofiske perspektiv. Knut-Willy Sæther. Professor. Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag. HVO

11.30–13.00 Lunsj – runde bord med tematiske diskusjoner

13.00 –14.30 Oppsummering av dagen 

20.00 Drøs for alle interesserte på Grøne Treet

Tirsdag 26. september

9.00 Welcome to seminar, day 2 v/ Helga S. Løvoll

9.15 International perspectives on protection of nature. Nathalie Homlong. Professor. Department of planning, management and social sciences. HVO

9.40 Management of protected areas in Austria - between protection and use. Daniel Zollner. Senior Project Manager. Institute of ecology. Alpen-Adria-University of Klagenfurt. Austria.

10.15 Break

10.30 Deep experiences. Helga S. Løvoll. Associate Professor. Department of physical education. HVO

11.00 Empowered by untouched nature. Wenche Torrissen. Associate Professor. Section of theatre and drama. HVO

11.30 Lunsj – runde bord med tematiske diskusjoner

13.00–14.00 Plenum oppsummering fra de ulike runde bordene. Veien videre.


Foto: Tone Solhaug