«Kunnskap for framtida»

Transportliste - skular

Av- og påstignings sted: Parkeringsplassen ved Berte Kanutte-huset, Høgskolen i Volda, dersom ikkje anna går fram av oversikt.

Onsdag 21. september

9.30 - 15.00 Retur 
Folkestad skole 18 (1)
Ferge fra Folkestad kl 08.45 Buss fra fergekaia i Volda litt før kl. 9.00
Ferge fra Volda kl. 15.30 - går til fergekaia

Austefjord skule  13 (1)
Rutebuss fra skolen kl 08.50

Rutebuss fra Volda(v/høgskolen) kl. 15.35
Volda ungdomsskole 100 (6)  

Ulstein ungdomsskole 100 (8)
2 busser, avgang fra skolen kl 08.30

Buss tilbake til skolen kl. 15.10

Møre barne- og ungdomsskule 26 (2)
Avgang fra skolen kl 08.45

Buss tilbake til skolen kl. 15.10
Åheim skule 12 (1)
Rutebuss fra Åheim kl . 7.15 til Fiskå Ny buss fra Fiskå kl. 7.30. Skolen tar kontakt m. Fjord1-buss på tlf. 917 32 236 for avklaring detaljer 
Buss tilbake til skolen 15.10 Ferge fra Volda kl. 15.20 Buss til Syvden, Fiskå, Åheim
Myklebust barne- og ungdomsskole 33 (2) Buss fra skolen kl. 7.40 (buss fra Åheim/Fiskå) Ferge Lauvstad, buss til høgskolen.  
Dalsfjord skule 10 (1) Ordner transport selv Ordner transport selv

 

 

Torsdag 22. september

9.30 - 15.00 Retur 
Vartdal skule 20 (2)
Rutebuss fra skolen kl 08.45
Rutebuss fra Volda vgs kl. 15.10

Ørsta ungdomsskule 102 (5)
Avgang fra skolen kl. 9.10 2 busser

Buss tilbake til skolen kl. 15.10
Ytre Herøy ungdomsskole 85 (4)
Avgang fra skolen kl 08.302 busser
Buss tilbake til skolen kl. 15.10 

Stokksund skule 40 (3)
Avgang fra skolen kl 08.45 Tar med elever fra Kvamsøy/Sandsøy fra Myrvåg

Buss tilbake til skolen kl. 15.10  (sammen med Kvamsøy og Sandsøy)  

Sæbø skule 12 (2)
Rutebuss fra Sæbø kl. 9.00 til Dalane.  Buss fra Dalane kl. 9.15 til Volda  

Rutebuss fra Volda vgs kl. 15.10 via Ørsta
Kvamsøy oppvekstsenter 4 (1)
Båt kl 07.25, Minibuss fra Larsnes kl. 8.30 til Myrvåg Buss (fra Stokksund) fra Myrvåg kl. 8.55 
Buss tilbake til skolen kl. 15.10 sammen med Stokksund. Minibuss Myrvåg - Larsnes Båt fra Larsnes.  
Sandsøy oppvekstsenter 4 (1)
Båt kl 07.30,Minibuss fra Larsnes kl. 8.30 til MyrvågBuss (fra Stokksund) fra Myrvåg kl. 8.55