«Kunnskap for framtida»

Prosjekt og utviklingsarbeid

Høgskulen i Volda tek tak i nye utfordringar og er med på fleire prosjekt der kompetanseutvikling står i fokus.

  • Aktiv Omsorg

    er Høgskulen i Volda si satsing på omsorgsektoren. Fleire prosjekt er samla under fana Aktiv omsorg.

  • VRI-prosjektet
    VRi skal fremje kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping. Programmet har verkemidlar som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjonar.

  • Elevvurdering- tilbakemelding for læring
    Høgskulen i Volda har tatt utfordringane med ei god og læringsretta vurdering for alle elevar på alvor og jobbar fleirfagleg med dette.