«Kunnskap for framtida»

Konferanse: Barn og medverknad

Fra: 14. september 2017 13:00

Til: 14. september 2017 16:30

Stad: Berte Kanutte-huset, Store auditorium


Volda kommune og Høgskulen i Volda inviterer til konferanse om barn og medverknad: korleis kan barn medverke i utforming av uteområde knytt til barnehagar og skular.

Meir informasjon om konferansen og påmelding: www.hivolda.no/barnogmedverknad

Program

13.00: Velkommen. Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda
13.05: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Randi Bergem, dosent Høgskulen i Volda
13.15: Om nærmiljøprosjektet i Volda kommune, Regine Aklestad, planleggar Volda kommune
13.30: Korleis mobilisere barn og unge til å delta? Trine Grytøyr, rådgjevar Nordland Fylkeskommune
14.15: Beinstrekk/kaffipause
14.30: Barn og medverknad i utforming av eigen kvardag. Berit Bae, professor emerita, Høgskolen i Oslo og Akershus
15.30: Barn og medverknad i utforming av omgivnader. Metodar for å samle inn og tolke innspel frå barn. Ingri Høyland Kvamstad. COurban design collective
16.15: Avslutning
16.30: Slutt