«Kunnskap for framtida»

Prøveførelesing: Olav Myklebust

Fra: 22. juni 2017 10:00

Til: 22. juni 2017 11:00

Stad: Strøm 242


10.00-11.00: Olav Myklebust
Emne: «Gards- og bruksnamna i Volda. Tolking og tyding»