«Kunnskap for framtida»

Innovasjonscamp 2017

Fra: 12. juni 2017 12:00

Til: 13. juni 2017 15:00

Stad: Strøm-huset og Ivar Aasen-huset


Innovasjonscamp for 150 elevar ved Volda vidaregåande skule