«Kunnskap for framtida»

Kaarstadfestivalen 2017

Fra: 28. mai 2017 19:00

Til: 02. juni 2017 18:00

Stad: Kaarstad-huset m.m.


Opplev gode kulturopplevingar - teater, konsertar, utstillingar - i regi studentar frå avdeling for kulturfag

Om Kaarstadfestivalen

Kaarstadfestivalen har som mål å skape ein arena og møteplass der dei dyktige og kreative studentane ved Avdeling for kulturfag kan møte publikum - unge som eldre - gjennom konsertar, kunstutstillingar, teaterframsyningar, filmar og fotografi m. m. av høg kvalitet.

Avdeling for kulturfag omfattar faga musikk, formgiving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv drama og teater, digital kompetanse i læring samt medie- og kommunikasjonsteknologi.

Sjå komplett program her.

Kaarstadfestivalen på Facebook