«Kunnskap for framtida»

Ope folkemøte: Det gode liv - heile livet

Fra: 28. februar 2017 18:30

Til: 28. februar 2017 21:00

Stad: Berte Kanutte, Store auditorium


Temakveld med musikkinnslag.
  • Korleis betre livskvalitet i den siste fasen av livet
  • Openheit og refleksjon i møtet med alvorleg sjukdom og død

Heile programmet finn du her, saman med presentasjon av foredragshaldarar og musikarar.

Ope for alle, gratis inngang.

Vel møtt!

For spørsmål:
Anett Skorpen Tarberg
Kreftkoordinator i Ulstein kommune
Prosjektleiar for palliasjonsprosjektet
Mobil: 90798596

logosamling.jpg