«Kunnskap for framtida»

Seminar om likestilling og karrierebygging i akademia

Fra: 15. februar 2017 10:00

Til: 15. februar 2017 14:00

Stad: Berte Kanutte-huset, Store auditorium


Korleis kan fleire nå toppen? Eit seminar om likestilling og karrierebygging i akademia

Foto: Stig Petter Driveklepp

PROGRAM
10.00–10.15: Velkomsthelsing ved rektor Johann Roppen

10.15–12.00: «Farefull ferd mot toppen» – karriereutvikling for kvinnelege kandidatar ved Sevil Sümer (forskar II ved Uni Research Rokkansenteret) og Ella Ghosh (seniorrådgjevar i Kif-sekretariatet) frå Komité for kjønnsbalanse og mangfald i forsking (Kif)

12.00–12.45: Felles lunsj i kantina (påmelding)

12.45–14.00: Løyper mot toppen

Innleiing ved rektor Johann Roppen

• «Planlegg turen» – karrierebygging ved professor Inger Marie Okkenhaug

• «Ta trygge vegval» – opprykkstiltak ved FoU-koordinator Ola Teige

• «Ver førebudd» – tilsettingsprosess ved dosent Bente Vatne og personalkontoret

14.00–15.00: Karriere-kafé

Moglegheit for individuell samtale med innleiarane om aktuelle interne og eksterne tiltak og ressursar

Ansvarlege: Forskingsutvalet og Utval for likestilling og mangfald

Kontaktperson: Solbjørg Nossen Leite (solbjorg.nossen.leite@hivolda.no)

Programnemd:
Johann Roppen
Henriette Hafsaas Tsakos
Elisabeth Welle
Skrivar: Solbjørg Nossen Leite