«Kunnskap for framtida»

Seminar om forskingsgrupper og forskingssamarbeid

Fra: 15. september 2014 11:00

Til: 15. september 2014 15:00

Stad: Ivar Aasen-auditoriet


Seminar om forskingsgrupper og forskingssamarbeid.


Seminaret er for HVO-tilsette og inviterte gjester:

Bakgrunnen for seminaret er at forskingsgruppene på HVO har svært ulike roller og oppgåver. Forskingsgruppene syner i liten grad igjen i den interne og eksterne kommunikasjonen. Samtidig har høgskulen forventningar til fungerande forskingsgrupper når det gjeld kvalitetsarbeid og strategiplanar.

 Skal vi oppgradere forskingsgruppene? Synleggjere dei,  gje dei større ansvar og musklar?  

 Leiarar for forskingsgrupper vert særleg oppmoda om å delta på seminaret.

Det kjem bidrag frå Høgskulen i Molde og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dei har litt andre måtar å organiserer forskingsgrupper og forskingssamarbeid på enn HVO. Dei to institusjonane har nok eit meir aktivt samarbeid med  Møreforsking Molde AS og Vestlandsforsking/Helseforetaket enn HVO har med dei respektive institusjonane i Møre og Romdsal. Kva kan vi lære av det?

 

Program for seminaret (oppdatert 10. september 2014):

11.00: Velkomen. Programinformasjon. v/FoU-rådgivar Johann Roppen
11.05: Innleiing. Forskingsstatus, forskingsamarbeid og forskingsgrupper. v/rektor Per Halse.
11.20: Forskingsgrupper ved HVO? Har vi det? Treng vi det? v/Johann Roppen
11.30: Aktivitet i eit utval forskingsgrupper ved HVO.
11.30: A) Peder Haug (AHL): Forskingsrådsprosjekt  og kompetansebygging.
11.40: B) Jon Olav Myklebust/Rune Kvalsund/Finn Ove Båtevik/Irene Bele: Særvilkårselevar/sårbare unge inn i og gjennom vaksenlivet. Forsking på livsløpsovergangar. Samarbeid med Møreforsking.
11.50: C) Marie N. Sørbø, EU-prosjektet: «Travelling texts». Korleis arbeide internasjonalt.  

 12.00: PhD-utdanning og forskingssamarbeid. v/professor Jan Inge Sørbø (HVO).
12.10: Forskingsgrupper ved Høgskolen i Molde. v/professor Eva Gjengedal (Høgskolen i Molde/Universitetet i Bergen)
12.30: Diskusjon og spørsmål. 

12.45: Lunsj

13.15: Forskingssamarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde. v/forskingsleiar Marit Solheim (Senter for Helseforsking i Sogn og Fjordane).

13.35: Diskusjon og spørsmål.

13.45: Forskingssamarbeid mellom Høgskolen i Molde og Møreforsking. v/prorektor for forsking, Harald Hjelle (Høgskolen i Molde).
14.05: Diskusjon og spørsmål.
14.15: Plenumsdiskusjon – ordet fritt.
15.00: Seminar ferdig. 

Aktuelle lenkjer:

Høgskulen i Volda: www.hivolda.no  
Høgskolen i Molde: www.himolde.no 
Høgskolen i Ålesund: www.hials.no 
Møreforsking: www.moreforsk.no 
Helse Midtnorge (FoU): http://www.helse-midt.no/no/Fag/Utdanning/Samarbeid-om-utdanning-og-forskning/129313/ 
Helse Møre og Romsdal (FoU): http://www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Forskning-og-utvikling/108661/ 
Høgskulen i Sogn og Fjordane: www.hisf.no 
Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane www.helseforsking.hisf.no 
UH-Nett Vest, forskingsgruppe for helse og sosial: http://uhnettvest.no/index.php?action=static&id=27 

 

Omtalte prosjekt ved Høgskulen i Volda:

SPEED-prosjektet (The function of special education), AHL
http://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/forskingsprosjekt/nasjonalt-finansierte-prosjekt/speed-prosjektet?lang=nyn

Travelling Texts (EU-prosjekt), AHL
http://www.hivolda.no/hivolda/forsking-og-utvikling/forskingsprosjekt/eu-finansierte-prosjekt/hera-travelling-texts_-1790-1914-_eu-fp7_?lang=nyn

Sårbar ungdom, ASH
http://www.moreforsk.no/publikasjoner/rapporter/samfunn/longitudinal-research-on-vulnerable-young-people-conducted-at-volda-university-college-and-more-research-a-methods-report/1075/1074/