«Kunnskap for framtida»

Styreseminar og styremøte 6/2017

Fra: 26. oktober 2017 10:00

Til: 27. oktober 2017 16:00

Stad: Ålesund (med atterhald)


Styreseminar og styremøte 6/2017

Styreseminaret og styremøtet blir halde på hotell Scandic Ålesund.

Høgskulestyrets nettsider:
http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/styre-og-leiing/hogskulestyret