«Kunnskap for framtida»

Velkomen til Ivar Aasen-instituttet


Foto: Karl Størmer/
Universitetsforlaget

Ivar Aasen-instituttet er eit forskingsinstitutt knytt til Høgskulen i Volda. 

Instituttet har knutepunktfunksjonen for nynorsk skriftkultur, som Høgskulen er tildelt av KUF. Sidan hausten 2002 har instituttet tilbode eit
mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur.

Vi arrangerer seminar og fagmøte av ulike slag, i tillegg til å stå for ein
eigen skriftserie.

Ivar Aasen-instituttet har eit tett samarbeid med
 Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda og Nynorsk Kultursentrum i Hovdebygda.

 

 

 In English  

 

 


 

 

 

 

 

 Nynorsksenteret  "Det opne språket"  Nynorsk kultursentrum
 Ivar Aasen i Wikipedia  Ivar Aasen sine reiser  Ivar Aasens liv og verk