«Kunnskap for framtida»

Stig Jarle Helset

Stig Jarle Helset

Språk og litteratur
Førstelektor

E:
T: +4770075159
Kontor: 205

vCard

Førstelektor i norsk språk

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Cand.philol.

Doktorgrad/PhD:

 • tittel:
  Førstelektor i norsk språk

Hovudfag/Master degree:

Om fjellnamn på Sunnmøre - Tolking og komparasjon
 • Pågåande doktorgradsprogram / Ongoing PhD program:
  Kartlegging av normklynger i usus som normeringsgrunnlag for nynorsk

Forsking / Research:

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=337637&la=no&action=sok

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

 • SPRÅK:
  Korpuslingvistikk
  • Nordisk:
  • Nynorsk: