«Kunnskap for framtida»

Oddvar Aalde

Oddvar Aalde

GLU
Studieleiar

E:
T: +4770075353

vCard

Studieleiar for grunnskulelærarutdanningane ved avdeling for Humanistiske fag og lærarutdanning.

Aalde er utdanna allmennlærar frå Høgskulen i Volda, og har i tillegg utdanning innan økonomi og leiing frå Handelshøyskolen BI.
Han har mellom anna erfaring som lærar og rektor i grunnskulen.

LinkedIn

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Allmennlærar, adjunkt med tilleggsutdanning.