«Kunnskap for framtida»

Terese Balsnes

Terese Balsnes

KFS
Førstekonsulent

E:
T: +4770075337

vCard

Kontor for Samfunnskontakt har mellom anna ansvar for studentrekkruttering, den grafiske profilen ved høgskulen, mediekontakt og høgskulen sine sosiale media. Eg jobbar mest med:
- "Ny vev 2016": Medlem av prosjketgruppe som skal jobba fram nye nettsider for Høgskulen i Volda
- Kurs og konferansestøtte: Om det skal arrangeast små eller store kurs, møter, fagdagar eller konferansar kan eg hjelpe til med det administrative rundt dette. Ting som påmelding, fakturering, bestilling av møtestad/konferanselokale og marknadsføring og  tar eg meg av, slik at tida di/dykkar kan brukast til å utvikle det faglege innhaldet i arrangementet.
- Administrativ støtte til oppdrags- og bidragsverksemd.
- Rekruttering med vekt på studentar til vidareutdanningstilbod.

Eg har tidlegare jobba både i privat og offentleg sektor, mellom anna som gründer i eiga bedrift, i reklamebyrå og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Sjå gjerne heile arbeidserfaringa mi på LinkedIN.

Utdanninga mi har eg frå Høgskulen i Volda (Informasjonsutdanning) og Høgskolen i Lillehammer (Samfunnspolitikk og offentlig forvaltning/Norsk og internasjonal politikk).

Stikk gjerne innom BK 313 for ein prat!

Forsking / Research:

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

  • MEDIEFAG:
    • Digital kompetanse:
    • Informasjon:
    • Journalistikk:
    • Medievitskap: