«Kunnskap for framtida»

Kjetil Arve Myskja

Kjetil Arve Myskja

Språk og litteratur
Førstelektor

E:
T: +4770075078

vCard

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Cand Phil

Hovudfag/Master degree:

Engelsk hovudfag, Universitetet i Trondheim, 1987

Forsking / Research:

Cristin

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

  • SPRÅK:
    • Engelsk:
      Grammatikk og omsetjingsstudiar