«Kunnskap for framtida»

Ingunn Klepp

Ingunn Klepp

Institutt for sosialfag
Førstelektor

E:
T: +4770075196

vCard

Associate Professor

in Social Antropology and Child Welfare

Faculty of social sciences             
Phone: +47 70075196                   

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Associate Professor

Hovudfag/Master degree:

Socal Antropology. Title of the theses: Ein diskursiv analyse av relasjonar mellom somaliske foreldre og lokalbefolkninga i ein vestnorsk bygdeby. ( A discoursive analyses of relations between somali parents and the local people in a rural society in Norw

Forsking / Research:

Trivsel og integrasjon blant  etniske minoritetar. Kvalitative studier av afghanske og somaliske flyktningar i kommunar på Nord-Vestlandet.


Praksisstudier i fremmede kulturelle kontekster: En arena for selvforståelse og ny innsikt i sosialarbeiderutdanningen ? (Utviklingsarbeid ved barnevernpedagog-og sosionomutdanninga i Volda)

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

 • SAMFUNNSFAG:
  • Barnevern:
   Barnevern i eit minoritetsperspektiv
  • Sosialantropologi:
   Internasjonalisering i profesjonsutdanninga, Migrasjon, Integrasjonsprosessar i norske lokalsamfunn