«Kunnskap for framtida»

Bjørn Gunnar Tafjord

Bjørn Gunnar Tafjord

Avdeling for samfunnsfag og historie - Administrasjon
Seniorrådgjevar

E:
T: +4770075367
Kontor: 319

vCard

Seniorrådgjevar for ekstern verksemd ASH

Undervisning

  • Organisasjon og leiing i barnehagen, BLU
  • Pedagogikk og samfunnsfag, BLU
  • Skuleretta samfunnsfag (srs), GLU
  • Entreprenørskap i kulturnæringar, AKF

Forsking og utviklingsarbeid

  • Prosjektleiar VRI (Virkemiddel for Regional FoU og Innovasjon). NFR/HVO

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Cand.pilot / assistant professor

Hovudfag/Master degree:

1994 - Forvaltning og Rettssikkerhet

Forsking / Research:

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

  • Leiingsfag:
  • Organisasjonsteori:
  • Statsvitskap: