«Kunnskap for framtida»

INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_HISTORIE_Foto_Per_Straume_cmyk_07_620.jpg

vidareutdanning innan historie og religion

Høgskulen tilbyr vidareutdanning på bachelor- og masternivå innan historie og religion. 

Her finn du oversikt over alle tilboda.