«Kunnskap for framtida»

INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_Illustrasjonar_web_LINE_SJOHELLE_2012_14-585.jpg

vidareutdanning innan administrasjon, planlegging og leiing

Høgskulen tilbyr vidareutdanning innan Administrasjon, planlegging og leiing på både bachelor- og masternivå.

Her finn du ei oversikt over tilboda.