«Kunnskap for framtida»

Kontaktpersonar for tilrettelegging av ulike felt

Nedanfor finn du ei liste med nokon som kan hjelpe med ulike felt. 

Avdeling Kontaktperson Telefon
Studierettleiar ved Høgskulen i Volda Ingunn Teigen Blindheim 70 07 52 90
Språk og litteratur, Austral-Asia-studiet og NUS Sylvi Gulla Hovdenakk 70 07 50 15
Lærarutdanning og pedagogikk Ivar Hagen 70 07 52 63
Religion og livssyn, matematikk, naturfag, mat og helse Ragnhild Paulsen Hamre 70 07 51 25
Avdeling for kulturfag Gunn Marit Lid 70 07 53 11
Avdeling for samfunnsfag og historie Ann-Iren Høgalmen 70 07 51 37
Avdeling for mediefag Solgunn Ose Bjørneset 70 07 50 69
IT-kontoret/ kontakt med hjelpemiddelsentralen Rune Mo 70 07 51 84
Studentrådgjevar, Studentsamskipnaden SfS Eli Anne Løksa 70 07 51 88
Bustad - Studentsamskipnaden SfS Rune Ertesvåg 70 07 52 48
Biblioteket Jens Martin Welle 70 07 53 41
Drift Leif Roar Strand 70 07 51 25
 
Læringsmiljøutvalet arbeider med universell utforming og tilrettelegging. Les meir.