«Kunnskap for framtida»

Studentambassadørar

Studentambassadorar_Foto-Marius-Beck-Dahle.jpg

Har du spørsmål om våre utdanningar, eller lurer du kanskje på korleis det er å bu i Volda? Ta gjerne kontakt med ein av våre studentambassadørar, eller prøv deg som student for ein dag.

Administrasjon, planlegging og leiing
Master i samfunnsplanlegging og leiing: Karoline Strand
Planlegging og administrasjon: Oda Skoglund | Karoline Strand

Estetiske fag, kunst og musikkfag
Drama/teater: Jenny Bjerke
Kunst og handverk: Tobias Løkhaug
Musikk:

Helse- og sosialfag
Sosialt arbeid - sosionom: Mari Stavdal 
Sosialt arbeid - barnevern: Nikolai Hannevik Nordlid | Alexander Økland

Historie og religion
Historie: Magnus Solheim
Religion: Silje Martinsen

Idrett og friluftsliv
Idrett: Magnus Mongstad
Friluftsliv: Kyrre Buxrud | Eirin Myklebust
Naturguideutdanning: Eirin Myklebust

Lærarutdanning
Barnehagelærar: Eline Martinussen
Grunnskulelærar: Trygve Farstad | Magnus Mongstad | Guro Kvist

Medie- og journalistfag
Master in Media Practices: Kristian Rindheim 
Animasjon: Astrid Pfefferkorn Øverli
Mediedesign:
Medieproduksjon: Lise Musum Stangvik
Journalistikk: Ingrid Simensen | Siril Borgersen | Peder Haugfos
PR, kommunikasjon og media:  Kristian Rindheim