«Kunnskap for framtida»

Karrieredagane 2013

For- og etterarbeid

Elevoppgåver

Fylket har laga ein eigen faldar med for- og etterarbeid for Karrieredagane (pdf)

Karriereavisa

Vi produserer også i år ei eiga Karriereavis i samarbeid med Regionavisa. Avisa blir distribuert i eige opplag til deltakarskulene, samt at den blir å finne som innstikk i Regionavisa.

Karriereavisa 2013

Grupper og dagar

Karrieredagane går over to dagar: Onsdag 25.- og torsdag 26. september. Vi ber om at du gjer deg kjent med innhaldet under og at kvar einskild skule deler opp i grupper på førehand, slik at kvar elev veit kva gruppe dei tilhøyrer før dei kjem.

Onsdag 25. september
Skule Elevar Lærarar Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12 Gr. 13 Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16
Ulstein ungdomsskule 126 7 19 19 19 19 19 19 12
Folkestad
skule
8 1 8
Dalsfjord
 
10 1 10
Volda ungdomsskule 99 4 20 20 20 20 19
Myklebust
i Syvde
30 2 16 14
Åheim
skule
24 1 6 18
Austefjord
 
2 1 2
Ørsta opplæringss. no 14 1 4 5 5
Volda læringssenter 20 1 5 5 5 5
Torsdag 26. september
Skule Elevar Lærarar Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Gr. 9 Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12 Gr. 13 Gr. 14 Gr. 15 Gr. 16
Stokksund
skule
20 2 10 10
Vartdal
 
12 1 6 6
Sæbø
 
2 2 2
Sandsøy
oppvekstsenter
6 1 6
Kvamsøy
 
4 1 4
Ytre Herøy
ungdomsskule
88 6 18 18 18 18 16
Gursken
 
30 3 18 12
Ørsta
ungdomsskule 
95 5 10 17 17 17 17 17
Hareid
ressurssenter
16 1 16
Ørsta opplæringss. gr 15 1 5 5 5

Timeplan/program

Transport

Transportplan for tilreisande skular

NB

  • For skulane Austefjord og Sæbø har vi ikkje sett opp transport i tilfelle ein vil organisere privatskyss.  Austefjord kan ta rutebuss i begge retningar, medan utfordringa er Sæbø der det eventuelt må vere spesielt oppsett skyss om morgonen.
  • Nokre elevar frå Myklebust skule må av kapasitetsgrunnar følgje rutegåande buss til /frå Lauvstad.
  • Vi har ikkje sett opp skyss frå Dalsfjord skule til Lauvstad.  Viss dei er avhengige av det, må vi nytte ”Vanylvsbussen” (setje litt tidlegare avgang frå Åheim/Syvde og fleire Myklebustelevar må ta rutebuss)
  • Ein klasse frå Ulstein Ungdomskule må ta rutebuss til Volda.  Skulen får avgjere om dette heller skal gjelde elevar i Haddal og Eiksund.
  • Hareid Ressurssenter tek rutebuss innover (bussbyte i Ulsteinvik).  På returen går dei til Volda Rbst. Vi nyttar ein av bussane som har køyrt Ørsta heim til å køyre direkte til Hareid.

Påminning

  • Vi oppmodar alle til å stille med gode sko og å kle seg etter ver og temperatur. Noko av arrangementet er lagt utandørs.
  •  Det blir lagt opp til enkel servering. Dei som får lengst dag pga lang reise bør ta med mat/drikke.
  •  Alle skal sitte i bussane til guide/guidar møter opp i bussen og tek elevar/lærarar med ut. Elevar og lærarar må følgje guiden som vert tildelt under heile opphaldet.

 Til slutt minner vi om at lærar frå skulen har ansvar for elevane under heile arrangementet. 


Vi ønskjer velkommen til karrieredag!

Ta kontakt med lokal arrangementsansvarleg dersom noko er uklart! 

Prosjektleiar:

Torill Engeseth, Høgskolen i Volda,
tlf.45806705
e-post: torill.engeseth@hivolda.no