Innovasjonscamp 2017

Høgskulen i Volda (HVO) skal saman med Volda vidaregåande skule (VVS), Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal skipe til Innovasjonscamp 2017 (tidlegare Grundercamp) for 150 elevar frå VVS.

Høgskulen i Volda - del av campus med eksisterande og planlagde bygg

Campus2.jpg

Det skjer på HVO-campus! Frå venstre ser vi Berte Kanutte-huset med Synnøve Riste-huset bak. I BK-huset finn vi stor kantine og bibliotek. Til høgre ser vi Hans Strøm-huset og Ivar Aasen-huset. Mellom BK-huset og HS-huset skal det byggast eit nytt medie- og kulturhus som skal stå ferdig i 2020. Når medieutdanninga flyttar inn der, kan det bli plass til ein kunnskapspark i Aasen-huset. Nederst i Joplassvegen er det planlagt ein stor idrettshall, Volda Campus Arena. Studentsamskipnaden i Volda held til i bygget hit om E 39.

Oppgava

Oppgåva 2017

Forretningsplan

Word-fil

Grupper

Sjå oversikt.

Program

DAG1  

Måndag 12. juni

Tid Kva Kvar

11.45-12.00

Opning v/rektor.
Program for dagen.
Forretningsplan/Idebeskrivelse.
Strøm aud. i Strøm-huset, underetasje.
12.00-12.20 Føredrag om tema. Ordførar i Volda, Jørgen Amdam. Kristian Glomnes* (Lindbak) Strøm aud. i Strøm-huset
12.20-12.30 Prosessverktyet. Strøm aud. i Strøm-huset
12.30-12.40 Pause og forflytting.
12.45-14.45 Rettleiarmøte og rettleiing
12.50-13.00 Oppdraget blir delt ut
13.15-14.45 Kreativitetsøving. Rettleiing. Elevane jobbar med å innhente informasjon, tips og drøfting med rettleiarane for å kome fram til den beste ideen/løysinga. Aasen-aud. i Aasen-huset i 2. etasje og tilstøytane areal i 2. og 1. etasje.

DAG2

Tysdag 13. juni

08.30-08.40 Oppmøte. Informasjon. Strøm aud. i Strøm-huset
08.40-10.30 Elevane held fram med oppgåveløysinga og ferdigstiller oppdraget. Aasen-aud. i Aasen-huset og tilstøytane areal
10.15-11.30 Informasjonsmøte jury. Les ideskildringar/forretningsplan.
10.30-11.00 Innlevering av ideskildring/forretningsplan. Innlevering av PP eller modellar.
10.30 Mat. Et medan ein jobbar Aasen-aud. i Aasen-huset og tilstøytane areal
11.00-11.30 Øving på presentasjon
11.30-12.30 Presentasjon, max 3 min. pr. gruppe. 1 min. pause mellom presentasjonane. 12 grupper. Strøm aud. i Strøm-huset
12.30-12.45 Pause
12.45-13.45 Presentasjon, max 3 min. pr. gruppe. 1 min. pause mellom presentasjonane. 12 grupper. Strøm aud. i Strøm-huset
13.45-14.15 Pause/kreativitetsøving.
Juryen rangerer.
14.15-14.45 Premieutdeling. Takketalar. Strøm aud. i Strøm-huset
*Kristian Glomnes (28), frå Volda, stor lidenskap for media, kultur og eventar. Er ein underholdar av hjarte og brukar alle medium. Har studert media og kommunikasjon på VGS og gjort mange prosjekt innan media og events langs min bacehelor på Drama og Teater ved HVO. Har vore med og planlagt prosjekt som Fadderveka, X2, Vekerevyen (revysjef), Gløs over Volda, Fanteriet etc. Hadde også eit år i Los Angeles der han studerte fag rundt film og events. Jobbar no som kursholdar og salskonsulent innan Audiovisuelle løysingar hos Lindbak.
RETTLEIARAR OG JURY

Finn fram på campus (kart)!