«Kunnskap for framtida»

Møteplan 2017-2018

HAUST 2017

 • Onsdag 6. september dagsseminar
 • Onsdag 18. oktober kl. 13:15 – 15:00 på BK220 VIP (Endring av opprinnelig dato)
 • Torsdag 2. november kl. 13:15 – 15:00 på BK220 VIP
 • Torsdag 30. november kl. 13:15 - 15:00 på BK220 VIP


  VÅR 2017

 • Onsdag 15. februar kl. 13:15 – 15:00 på BK220 VIP
 • Onsdag 5. april kl. 13:15 – 15:00 på BK220 VIP
 • Onsdag 10. mai kl. 13:15 – 15:00 på BK220 VIP
 • Onsdag 14. juni kl. 13:15 - 15:00 på BK220 VIP

HAUST 2016

 • Måndag 29. august kl 13:15
 • Onsdag 14. september kl 13:15 AVLYST
 • Onsdag 12. oktober kl 13:15
 • Onsdag 9. november kl 13:15

VÅR 2016

 • Onsdag 13. januar kl 13.15-15.15 
 • Onsdag 2. mars kl 13.15-15.15
 • Onsdag 25. mai kl 13:15 (fellesmøte med LMU)
 • Onsdag 15. juni kl 13:15