«Kunnskap for framtida»

Medlemmar 2017-2018

FASTE MEDLEMMAR

 • Jens Standal Groven, prorektor og leiar
 • Aud Folkestad, dekan v/ Avdeling for kulturfag
 • Arne Myklebust, dekan v/ Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning
 • Odd Ragnar Hunnes, dekan v/ Avdeling for samfunnsfag og historie
 • Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, dekan v/ Avdeling for mediefag
 • Ikkje klar, studentrepresentant
 • Ikkje klar, studentrepresentant

OBSERVATØRAR

 • Johann Roppen, rektor
 • Jacob Kjøde jr., direktør
 • Gonnie Smit, studiedirektør

SEKRETÆR

 • Anne Helene Sørhagen