«Kunnskap for framtida»

Likestilling og mangfald

Utvalet har som oppgåve å følgje opp, overvake og vere pådrivar for arbeidet med likestilling og mangfald ved Høgskulen i Volda. Ansvaret for det systematiske arbeidet med likestilling og mangfald er eit leiaransvar.

Utvalet har denne samansetninga:
Funksjonstid 2 år: 2017-2019:
Arbeidsgivarsida(FADMIN): Johann Roppen (vara Ingun Welle)
Parat: Tanja Sundal (vara Roy Inge Nupen)
Forskarforbundet: Marit V Engeseth (vara Eirik Søvik)

Funksjonstid 2 år: 2016-2018:
Arbeidsgivarsida: Stig Flåskjer (vara Aud Folkestad)
NTL: Magnar Hjertnæs (vara Mona Rossetvik)
Utdanningsforbundet: Elisabeth Welle (vara Odd Helge M Tonheim)

Tanja Sundal er leiar for utvalet. Utvalet følgjer studieåret og ha ei funksjonstid som sikrar overlapp.