«Kunnskap for framtida»

Styringsdokument

Her finn du lenkjer til dei mest sentrale styringsdokumenta for Høgskulen i Volda.

GJELDANDE strategiplan

TIDLEGARE STRATEGIPLANAR

Handlingsplanar

Budsjett- og rekneskapsdokument

Etatstyringsbrev FRÅ kUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Tildelingsbrev

Rapport og planar

Andre sentrale dokument

Samarbeidsavtalar