«Kunnskap for framtida»

Læringsmiljøutval

Læringsmiljøutvalet (LMU) ved Høgskulen i Volda

Læringsmiljøutvalet (LMU) er eit lovpålagt utval gjennom Universitets- og høgskoleloven §4-3. LMU skal følgje utviklinga i spørsmål som gjeld studentane sin trivsel, sikkerheit og velferd, og delta i planlegging i saker som gjeld dette. Læringsmiljøet gjeld alt som virkar inn på studentane sin studiekvardag, slik arbeidsmiljøet gjer for ein arbeidstakar.