«Kunnskap for framtida»

LÆRINGSMILJØ - RAMMEVERK

LÆRINGSMILJØ - RAMMEVERK

Her får du ei oversikt over lover og rammer som skal sikre at høgskulen gir studentane eit godt læringsmiljø.