«Kunnskap for framtida»

Emneansvarleg

Hovudoppgåva er å koordinere utføringa av emnet. Emneansvarleg skal

  • syte for ein plan for undervisning i emnet.
  • gje innspel til programansvarleg om ressursbehov for å gjennomføre emnet.
  • koordinere arbeidet med årleg revidering av emnet i samarbeid med programansvarleg. Emneansvarleg registrerer endringane i NEXUS.
  • syte for ei evaluering av emnet, mellom anna gjennom evaluering frå studentane.
  • skrive ein emnerapport og sende den til programansvarleg. Rapporteringa følgjer studieåret.
  • vere ansvarleg for å lage eksamensoppgåver.

Last ned dette dokumentet som PDF | DOC