«Kunnskap for framtida»

Mal for sensorrapport

Namn:
Arbeidsstad:

Namn på emnet/studiet:
Emnekode:

Dato for eksamen:

Vurdering av kvaliteten på innhald og organisering av emnet/studieplan/emneplan:

Vurdering av vurderingsordninga på emnet:

Vurdering av kvaliteten på eksamensoppgåva:
Emnet skal ha følgjande læringsutbyte i følgje Kvalifikasjonsrammeverket: …
På kva måte høver eksamensoppgåvene i høve til læringsutbyte?

Vurdering av kandidatane sitt faglege nivå:

Andre synspunkt:

Skjemaet skal sendast til eksamensansvarleg ved Avdeling for … saman med oppgjersskjema.

HVO, Avdeling for …, Postboks
6101 Volda


Last ned dette dokumentet som PDF | DOC | ODT