«Kunnskap for framtida»

Mal for referat frå fagutvalsmøte

  1. Til stades
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Formøte/plenumsmøte gjennomført: Dato
  4. Saker som er tatt opp.
  5. Framlegg til tiltak.
  6. Fagutvalet ønskjer tilbakemelding frå … (ansvarleg) så snart som råd, og seinast innan …
  7. Referent

Last ned dette dokumentet som PDF | DOC | ODT