«Kunnskap for framtida»

Internasjonalisering

banner_website_about_int_office.jpg

Høgskulen i Volda (HVO) har eit aktivt og variert internasjonalt engasjement. HVO er kjend for høge tal på både inn- og utreisande studentmobilitet, og for å ha mange internasjonale koplingar. Ved høgskulen, er det Internasjonalt kontor som er kontaktpunkt for aktivitetar knytt til utveksling og utdanningssamarbeid med institusjonar i utlandet.

Avtalar

Internasjonalt kontor forvaltar HVOs avtaleportefølje som inneheld meir enn 100 utvekslingsavtalar med universitet i heile verda. Tilsette og studentar kan søke om stipend for å utveksle til våre partnaruniversitet i utlandet.

ProgramFORVALTNING

Internasjonalt kontor er også HVO sitt kontaktpunkt for ulike program og finansieringsordningar innan internasjonalisering som t.d. Erasmus+ og Nordplus. Studentar kan reise på utveksling med stipend gjennom Internasjonalt kontor. Tilsette kan søke om stipend for partnarbesøk, gjesteforelesarar eller andre internasjonale prosjekt gjennom Internasjonalt kontor.

Strategi

Internasjonalt utval er det rådgjevande organet for internasjonalisering ved HVO og det er dette utvalet som utviklar strategidokumentet for dette feltet: Handlingsplan for internasjonalisering. For meir informasjon om strategidokument, sjå innsida.

Kontakt internasjonalt kontor

Information in English about International Cooperation at Volda University College.