«Kunnskap for framtida»

For presse

Logo

Bruk og nedlasting av  logo.

Foto

Pressefoto til fritt bruk.

 

Spørsmål? Kontakt:
Kontor for Samfunnskontakt
E–post: samfunnskontakt@hivolda.no