«Kunnskap for framtida»

Foto

Her finn du høgoppløyselege pressebilder til fritt bruk for presse og i publikasjonar. 

Skulebygg

Berte Kanutte-huset (Fellesadministrasjon, kantine, bibliotek, Avd. for humanistiske fag)
Synnøve Rise-huset (Kontorbygg - Avd. for humanistiske fag og lærarutdanning)
Henrik Kaarstad-huset (Avdeling for lærarutdanning)
Ivar Aasen-huset (Avdeling for mediefag)
Hans Strøm-huset (Avdeling for samfunnsfag)
Idrettsbygget 

StudentbustadER

Heltne 
Myrane
Porse
Vikebygdvegen og Heltnevegen

høgskuleleiinga

Johann Roppen - rektor
Jens Standal Groven - prorektor
Jacob jr. Kjøde - høgskuledirektør (alt. bilde)

Aud Folkestad - dekan Avdeling for kulturfag (AKF)
Odd Ragnar Hunnes - dekan Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH)
Arne Myklebust - dekan Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL)
Audhild G. Rotevatn - dekan Avdeling for mediefag (AMF)

Nina Cathrin Garshol - personaldirektør (alt. bilde)
Ingunn Welle - økonomidirektør
Gonnie Smit - studiedirektør
Ola Teige - avdelingsleiar samfunnskontakt
Stig Flåskjer - IT-leiar
Henriette Hafsaas Tsakos - Biblioteksjef
Leif Roar Strand - Driftsleiar
Hilde Skaare Fossheim - Arkivleiar