«Kunnskap for framtida»

IT-avdelinga har følgjande tilsette

IT:

Aam, Niklas Vartdal
Stilling: Lærling
Tlf. arbeid: +4770075255     
E-post:      

Elæring, Beta
Stilling: Elaering

Flåskjer, Stig
Leiar: Sjefingeniør
Tlf. arbeid: +4770075167     
Tlf. privat: 70078265     
E-post:   Kontornr.: BK 323 

Folkestad, Johann Arnt
1087 - Overingeniør: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075034     
E-post:      
 
Skildring:

Utdanning:

Yrkespraksis:

 

Førde, Hans
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075143     
E-post:   Kontornr.: 320 

Leer-Salvesen, Hilde Gry
Stilling: Rådgjevar
Tlf. arbeid: +4770075408     
E-post:      
 
Skildring:

 

Mo, Rune Asbjørn
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075184     
Tlf. privat: 70040034     
E-post:   Kontornr.: BK324 
 
Skildring:

Arbeider med digital undervising - Lyd og Video

 

Myklebust, Pål Hjelmeseth
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075265     
E-post:   Kontornr.: 326A 

Nedrelid, Stian
1085 - Avdelingsingeniør: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075230     
Tlf. privat: 90741017     
E-post:   Kontornr.: 326 B 

Nupen, Roy Inge
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075048     
E-post:   Kontornr.: 236 

Persson, Jørn Harald
1087 - Overingeniør: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075185     
E-post:      

Sefland, Peder Magne
Stilling: Overingeniør
Tlf. arbeid: +4770075284     
E-post:      

Slinning, Elias
Stilling: Lærling
Tlf. arbeid: +4770075493     
E-post:      

Westbye, Henning Bauer
Tlf. arbeid: +4770075022     
E-post:      
 
Skildring:

Du finner meg i IT-hjelp i første etasje på BK.