«Kunnskap for framtida»

Kalendar

I rekvisitalagra er det kun A4 tosidig kalendar og bordkalendar som er standardvarer.
Dei som må ha ein annan kalendar må bestille det av Julius Maske (t.d. via kontaktperson for rekvisita).

Kalendar-utvalet er stort og det er lett å bestille feil. Sejkk derfor nøye før du bestiller.
Katalogen ligg på http://doc.mediateam.no/load.php?0000000207