«Kunnskap for framtida»

TV på storskjerm i Berte Kanutte vesle auditorium

OPPSTART
Slå på videokanon (brytar til venstre for rack)
Slå på videospelar (VHS)
Velg VHS på velgarpanel over VHS-spelar
Velg kanal på VHS eller på fjernkontroll (sjå nedanfor)

ETTERPÅ
Slå av videokanon

KANAL

STASJON

1

NRK1

2

NRK2

3

TV2

4

TV3

5

TVNORGE

6

SVT1

7

TV4

8

DISCOVERY

9

CNN

10

EUROSPORT

11

TRAVEL

12

BBC PRIME

13

NÆRSYNET

14

CANALDIGITAL

15

MTV

16

JETIX

17

HVO INFO

18

TV2 EXTRA

19

SVT2

20

TVNORGE