«Kunnskap for framtida»

Røyking på campus

Reglane for røyking står no i HMS-handboka:

Frå 1. juli 2014 er det nye reglar for røyking på Campus.
Bakgrunn er endring i tobakksskadelova § 25 der det er krav om at utandørs inngangspari til offentlege verksemder skal vere røykfrie.
 
Reglane for røyking er:
 
Det er ikkje lov å røyke innadørs.
Alle inngangsparti er røykfrie.
 

Tilsette kan sjå den her