«Kunnskap for framtida»

Trådlaus vising på videokanon

På tre møterom er det fast montert kanon i taket. Det gjeld:
- Berte Kanutte 220
- Strøm 329
- Kaarstad 100

Dei tilsette som har bærbar PC med nettverkskort kan vise PC-skjermen på kanona heilt uten kablar. Gjestar må kontakte IT-kontoret på førehand.

Framgangsmåten startar slik:
- Programmet LSmanager.exe ligg på nettverkskatalog  P:\Infocus
- Installér programmet Infocus Liteshow på PC'en.

Deretter er framgangsmåten i møteromet slik:
- slå på kanon og vent til den har starta
- sjekk at PC er oppe på det trådlause nettet for tilsette (hvo-tilsett)
- start LiteshowManagar med ikonet


- velg møterom og trykk på "Project"


- etterpå: trykk på "Stop"

 

- OBS OBS: slå av kanona etter bruk