«Kunnskap for framtida»

Prisliste for utleige av lokale

> Ved større komersielle arrangement der det vert teke inngangspengar skal prisen avtalast spesielt
> Prisen er uten spesiell tilrettelegging. All rigging, rydding, ekstra reinhald, ekstra vakthald, ekstra vaktmeistertenester kjem i tillegg.
> Leige for andre periodar enn dei oppførte må avtalast særskilt.


Symjehallen

Periode

Pris

frivillige lag og organisasjonar
privatpersonar

Pris

bedrifter
kommuner

Symjehallen

1 time (gjennomgåande)

300

500

Symjehallen

Laurdag/søndag heil dag

2000

3300

Symjehallen

Laurdag/søndag inntil 5 timar

1000

1700

 

Gym salar

Periode

Pris

1 sal

1 time (gjennomgåande)

100

2 salar

1 time (gjennomgåande)

150

3 salar

1 time (gjennomgåande)

200

3 salar

Laurdag/søndag heil dag

2000

3 salar

Laurdag/søndag inntil 5 timar

1000

Garderobe for dusjing

1 time

100

 

Berte Kanutte huset

Periode

Pris

Seminar rom 157 eller 158

Opptil 5 timar

500

Store auditorium

Opptil 5 timar

1000

Vesle auditorium

Opptil 5 timar

700

Kantine

Kveld, laurdag eller søndag

3000

 

Kårstad huset

Periode

Pris

Klasserom m.m.

Opptil 5 timar

500

 

Strøm huset

Periode

Pris

Auditorium

Opptil 5 timar

1000

 

Aasen huset

Periode

Pris

Auditorium

Opptil 5 timar

1000