«Kunnskap for framtida»

Eksamensarbeid, mappeinnleveringar o.l.

Studenten kan vende seg til Hustrykkeriet og få kopiert eksemplar av skriftleg eksamensarbeid som t.d. Bachelor-rapport, Master-oppgåver, mappe-eksamen, prosjektarbeid (eksamen). Dette må studenten betale sjølv.

OBS: det kan vere leveringstid !

For bestilling av eksemplar; send melding til hustrykkeriet@hivolda.no