«Kunnskap for framtida»

Hustrykkeriet

Frå hausten 2015 lagar ikkje HVO  papir-kompendium, kompendium vert laga som PDF og distribuert elektronisk.

Hustrykkeriet utfører kun større jobbar:
over 50 sider
plakatar
hefter
innbinding
masteroppgåver
o.l.

Det er ikkje opningstider ved hustrykkeriet, bestilling av jobbar skjer ved å sende manus til - epost hustrykkeriet@hivolda.no eller 
- papirmanus i postkasse hustrykkeriet i postromet i Berte Kanutte-huset.