«Kunnskap for framtida»

Drift

Her finn du praktiske opplysingar som har med lokaler, bygningar, tilgjenge osv.

E-post til Drift: drift@hivolda.no  (fungerer uavhengig av fråvære og ferie)

Tilsette på drift

Leif Roar Strand
Leiar - Drift
leifroar@hivolda.no

Margrete Apelseth
Over.ing
margrete.apelseth@hivolda.no

Rolf Liaskar
Driftsteknikar
rolfl@hivolda.no

Per Vassbotn
Driftsteknikar
perva@hivolda.no

John Ivar Solvang
Ingeniør
solvangj@hivolda.no

  • Meir info for tilsette på Innsida