«Kunnskap for framtida»

Fellestenester

campusFellesadministrasjonen ved Høgskulen i Volda ligg i tredje etasje i Berte Kanutte-huset.

  • Dokumentsenteret er Høgskulen i Volda sitt sentrale postmottak og arkiv, og har det overordna arkivfaglege ansvaret ved høgskulen.
  • Drift har ansvar for all drift på Høgskulen i Volda. Her kan du mellom anna få hjelp til lån av lokale, studentkort, Hustrykkeriet med meir.
  • Kontor for samfunnskont har det leiande ansvaret for all informasjon og marknadsføring som kjem frå Høgskulen i Volda. Her kan du mellom anna få hjelp til trykksaker, pressemeldingar, nyhender, profilering, rekrutering og skulebesøk med meir.
  • Internasjonalt kontor koordinerer internasjonaliseringsaktivitetar knytt til studie og undervisning.
  • IT-avdelinga gir brukarstøtte til studentar og tilsette. Sentrale arbeidsoppgåver er drift av ulike datasystem, utbygging/vedlikehald av nettverkssturktur, applikasjonsutvikling, serverdrift, telefoni, datatryggleik m.m. 
  • Personal og økonomi. Desse to kontora kan hjelpe deg med spørsmål om mellom anna løn, reiser, budsjett, studieavgifter og fakturaer.