«Kunnskap for framtida»

Kontaktinformasjon
Namn: Tor-Johan Ekeland
Tittel: Professor, dr.philos.
Telefon, Kontor: 7007 5089
Telefon, Heim: 7007 9925
Telefon, Mobil:
E-postadresse:
tje@hivolda.no
Kontorplassering: Strøm 348 bUtdanning
Cand.Psychol. 1976, Universitetet i Bergen

Yrkeserfaring

Universitetslektor, Universitetet i Bergen (1976-78)
NAVF-stipendiat (1978-79),
Amanuensis MRDH-Volda ved Møre og Romsdal Distriktshøgskule, nå Høgskulen i Volda.(1979-86),
Førsteamanuensis frå 1986-, frå 1990 i psykologi
Professor frå hausten 1997.
Rektor MRDH-Volda (1986-90).

Fagleg interessefelt
Sosialpsykologi, system- og kommunikasjonsteori, familieterapi, organisasjon og leiing
Underviser primært i sosialpsykologi , familieterapi og organisasjons og leiingspsykologi


Lenker

Sentrale publikasjonar
Publikasjonar i BIBSYS