«Kunnskap for framtida»

Kontaktinformasjon
Namn: Jan Einar Flø
Tittel: Høgskulelektor
Telefon, Kontor: 7007 5094
Telefon, Heim: 7007 8155
Telefon, Mobil:
E-postadresse:
jef@hivolda.no
Kontorplassering: Strøm 306Utdanning
Utdanning i Sosialpedagogikk, (Barnevernspedagog), 1975 MRDH-Volda
Kriminologi, grunnfag, 10 vt, 1977 UiO
Offentlig rett, grunnfag, 10 vt, 1978 UiO
Fagutdanning i EDB/ Informasjonssystemer, 20 vt, 1990/91, BI-Oslo
Tar f.t. hovedfag i Sosialt arbeid, NTNU

Yrkeserfaring
Hovden Dagheim/Internat , Styrarassistent, 01.79 - 08.83
Klubbarbeider, Ørsta Kommune 08.79 - 08.81
Praksiskonsulent, MRDH-Volda 08.82 - 09.93
Høgskulelærar, HVO frå 09.93
Høgskulelektor, HVO frå februar 2008

Fagleg interessefelt
Arbeidsmåter for sosialarbeidarer, Utvikling av yrkeskompetanse, Praksis i yrkesretta utdanningar

Lenker
Publikasjonar i BIBSYS