«Kunnskap for framtida»

FoU

FORSKNINGSPROSJEKT OG PUBLIKASJONAR VED INSTITUTT FOR SOSIALFAG

Tilsette ved Institutt for sosialfag er involvert i fleire til dels tunge forskingsprosjekt, og har ein omfattande vitskapleg produksjon:

Registrerte publikasjonar i Cristin 2014

Registrerte publikasjonar i Cristin 2013

Registrerte publikasjonar i Cristin 2012

Registrerte publikasjonar i Cristin 2011